Product was successfully added to your shopping cart.
Home
.
Chiness |
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

ระยะเวลา:  วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
ขอบเขต  :  OP SHOP ONLINE
รายการ     :  Gift For Mom คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 1,000 บาท สุทธิ
           
           รหัสส่วนลด คือ ILOVEMOM
                                       
เงื่อนไข
- ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดจาก OP Website และสื่อออนไลน์
- ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบ (Login) จึงสามารถใช้คูปองส่วนลดได้
- สงวนสิทธิ์ บัญชีผู้ใช้งาน (Account) สามารถใช้คูปองส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง
- คูปองใช้เป็นส่วนลดสำหรับสินค้ารายการปกติเท่านั้น
- คูปองส่วนลดนี้ใช้สำหรับสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ OP Shop Online
- คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น