Product was successfully added to your shopping cart.
Home
.
|
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Swipe to the left

รู้มั้ย? ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง และทำไมต้องเวียนเทียนทางขวา

พิมพ์
2 years ago No comments

รู้มั้ย? ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง และทำไมต้องเวียนเทียนทางขวา

เนื่องจากในวันหยุด อาสาฬหบูชา Oriental Princess ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเวียนเทียนมาให้สาวๆ ได้อ่านเป็นเกร็ดความรู้กันค่ะ สาวๆ รู้มั้ยคะว่าพุทธศาสนิกชน มีวันสำคัญวันไหนบ้างที่นิยมเวียนเทียน และทำไมการเวียนเทียนต้องเริ่มเดินเวียนจากทางด้านขวาเท่านั้น

4 วันสำคัญของไทย ที่มีการเวียนเทียน

1. วันมาฆบูชา

ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หากเป็นปีอธิกมาสจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ความสำคัญของวันนี้คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักธรรมสอนให้ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" วันมาฆบูชาจึงถือเป็น "วันพระธรรม" จึงมีการเวียนเทียนขึ้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

2. วันวิสาขบูชา

ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หากเป็นปีอธิกมาสจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) เป็นวันที่มีทั้งสามเหตุการณ์เกี่ยวกับพระสัมมาพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นในวันเดียวกัน นั่นคือ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แม้จะคนละปี แต่ชาวพุทธก็ถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ยิ่ง จึงถือว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธ ซึ่งจะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศล และประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน (เป็นวันที่ห่างจากวันวิสาขบูชา 8 วัน) เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเกิดการสูญเสียพระพุทธเจ้าและมีความเศร้าโศก จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียน เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีเพียงบางวัดเท่านั้นที่จัดวันนี้ขึ้น

4. วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวัน วันอาสาฬหบูชาเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ชาวพุทธจึงนิยมไปเวียนเทียน และทำบุญกันในวันนี้ด้วยค่ะ

ทำไมต้องเวียนเทียนทางขวา?

จุดประสงค์ของ การเวียนเทียนมีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรู้ถึงการสังสารวัฏ หรือการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนวงล้อหมุนไปแล้วกลับมายังจุดเดิม จึงได้กำหนดให้เดินเวียน 3 รอบ โดยเดินรอบ ปูชนียสถานสำคัญ เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป โดยมีการกำหนดว่าจะเดินวนขวาทักษิณาวรรต หรือเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เพราะเป็นความเชื่อแต่โบราณว่า ขวาเป็นมงคล ดังนั้นเพื่อการแสดงออกด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดการเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึง พระสัมมาพระพุทธเจ้า จึงต้องเวียนเทียนทางด้านขวานั่นเองค่ะ ถ้าเดินเวียนเทียนทางซ้ายจะใช้สำหรับในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น

  • Share Now