สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ

สมาชิกนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 1 คะแนน มีค่า เท่ากับ 5 บาท

โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดระหว่าง 30% - 50% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อบิล

จากสินค้าราคาปกติเท่านั้น

เงื่อนไข

1. สมาชิกแสดงบัตรประชาชนหรือ Virtual Card บน Mobile App เพื่อใช้สิทธิ์

2.คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. สามารถนำส่วนลดไปใช้ในสินค้าชิ้นแรกในรายการ 50 % ชิ้นที่ 2

4. สะสมคะแนน OPS Rewards ได้จากยอดซื้อสุทธิ