Monthly Archives: December 2022

 1. ดวง 16 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65  ดวงดาวพฤหัสบดี  และดาวศุกร์มีการโคจรปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 

  ดวงดาวพฤหัสบดี  และดาวศุกร์มีการโคจรปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินน้าในองศาที่ดี  และมีกำลังแรงขึ้น  ส่วนดาวศุกร์ก็เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีธนูอันเป็นตำแหน่งมหาจักร  ส่งผลให้แต่ละราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 

  Read more
 2. “ความภูมิใจ ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด”

  โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษากว่า 24 ล้านบาท 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด”

  Read more
 3. ดวง 1 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65  เตรียมรับมือกับการโคจรของดวงดาวกันให้ดีๆ นะคะ 

  เพราะจากการย้ายตำแหน่งของดางมฤตยูก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อยบ้างไปตามราศีเกิดของแต่ละคนซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤต เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างกะทันหัน

  Read more