ทุกๆ 100 บาท = 1 POINT (1 คะแนน)

คะแนนสะสมมีค่า แลกรับสินค้าได้ตลอดทั้งปี