Review by @hanahholly  ใช้วิตซีของ Oriental Princess ทาแล้วหน้านุ่มเหมือนเคลือบผิว ช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ หน้าใสขึ้นมาหน่อย

 

@hanahholly ใช้วิตซีของ Orental Princess มาพักนึงและ ชอบเนื้อเค้า ทาแล้วหน้านุ่มเหมือนเคลือบผิว ช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ หน้าใสขึ้นมาหน่อย ชอบมาก น้องได้ไปต่อค่ะ #ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย