Horoscope

 1. ดวง 16 - 31 ม.ค. 67  เฮงๆ ปังๆ ราศีไหนมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชค มาดูกันค่ะ  

  ควันหลงเปิดศักราชใหม่ ดวงดาวมีการโคจรเคลื่อนที่เริ่มจากดวงอาทิตย์ และดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมังกร ส่วนดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีธนู

  Read more
 2. ดวง 1 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 สวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีมังกรทอง 2567

  สวัสดีปีใหม่ค่าาาทุกคน .. มาฉลองเปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีมังกรทอง  ด้วยการเสริม

  ความเป็นสิริมงคลมาดูกันค่ะว่าเปิดศักราชใหม่นี้ราศีใดจะมีดวงด้านไหนโดดเด่น

  Read more
 3. ดวง 16 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์สุดท่ายของปี 66 กันค่ะ

  วิถีการโคจรของดวงดาวแต่ละดวงช่วงปักษ์สุดท้ายของปี 2566  ไม่ว่าจะเป็น

  การโคจรของดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนู หรือดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีพิจิก ฯ ส่งผล

  ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อเจ้าเรือนของแต่ละราศี

  Read more
 4. ดวง 1 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ

  ดวงดาวมีการโคจรเคลื่อนย้ายตำแหน่งหลายดวง อาทิ ดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความสุข สมหวัง และร่ำรวย ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ในตำแหน่งที่แข็งแรง และมั่นคง จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อลัคนาทั้ง 12 ราศี

  Read more
 5. ดวง 16 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  เพราะวิถีการโคจรเคลื่อนที่ของดวงดาวทั้ง  12  ราศี ล้วนส่งผลกระทบโดยตรง

  ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิต 

  Read more
 6. ดวง 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  การโคจรย้ายตำแหน่งของดวงดาว เริ่มจากดาวอังคาร ดาวพุธ และดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพิจิก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต

  Read more
 7. ดวง 16 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ

  จากการโคจรเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดาวอังคาร  และดาวพุธที่ยกเข้าสู่ราศีตุลย์

  ส่งผลให้เกิดการปรับ  และเปลี่ยนแปลงมากมายกับธาตุเจ้าเรือนทั้ง  12  ราศี

  Read more
 8. ดวง 1 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  ดาวอังคาร  และดาวพุธมีการโคจรยกเข้าสู่ราศีตุลย์  ราหูมีการย้ายตำแหน่งจากราศีเมษ

  เข้าสู่ราศีมีน ส่งผลให้แต่ละราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  Read more
 9. ดวง 16 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  ช่วงปลายเดือนดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนมาใกล้โลกที่สุด สุดผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายกับเจ้าเรือนของทั้ง12 ราศี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เงิน สุขภาพ และความรัก 

  Read more
 10. ดวง 1 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ ..

  อิทธิพลจากการที่ดาวพฤหัสเริ่มหยุดการโคยร  พร้อมกับเคลื่อนที่ถอยหลัง  

  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆ ด้านของชีวิต

  Read more