Horoscope

 1. ดวง 1 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ

  ดวงดาวมีการโคจรเคลื่อนย้ายตำแหน่งหลายดวง อาทิ ดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทน

  แห่งความรัก  ความสุข  สมหวัง  และร่ำรวย ได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ในตำแหน่ง

  ที่แข็งแรง  และมั่นคง  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อลัคนาทั้ง  12 ราศี

  Read more
 2. ดวง 16 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  เพราะวิถีการโคจรเคลื่อนที่ของดวงดาวทั้ง  12  ราศี ล้วนส่งผลกระทบโดยตรง

  ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิต 

  Read more
 3. ดวง 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  การโคจรย้ายตำแหน่งของดวงดาว เริ่มจากดาวอังคาร ดาวพุธ และดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพิจิก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต

  Read more
 4. ดวง 16 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ

  จากการโคจรเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดาวอังคาร  และดาวพุธที่ยกเข้าสู่ราศีตุลย์

  ส่งผลให้เกิดการปรับ  และเปลี่ยนแปลงมากมายกับธาตุเจ้าเรือนทั้ง  12  ราศี

  Read more
 5. ดวง 1 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  ดาวอังคาร  และดาวพุธมีการโคจรยกเข้าสู่ราศีตุลย์  ราหูมีการย้ายตำแหน่งจากราศีเมษ

  เข้าสู่ราศีมีน ส่งผลให้แต่ละราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  Read more
 6. ดวง 16 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  ช่วงปลายเดือนดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนมาใกล้โลกที่สุด สุดผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายกับเจ้าเรือนของทั้ง12 ราศี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เงิน สุขภาพ และความรัก 

  Read more
 7. ดวง 1 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ ..

  อิทธิพลจากการที่ดาวพฤหัสเริ่มหยุดการโคยร  พร้อมกับเคลื่อนที่ถอยหลัง  

  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆ ด้านของชีวิต

  Read more
 8. ดวง 16 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66  คุณพร้อมที่จะเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันหรือยังคะ .. 

  ดาวพุธโคจรเคลื่อนตัวออกจากราศีสิงห์ย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ ส่วนดาวอังคาร ก็มีการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เป็นมหาจักรแก่ดวงชะตา

  Read more
 9. ดวง 1 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ .. 

  ดาวศุกร์ หรือ วีนัส เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความสวยงาม และสุขสมหวัง เริ่มมีการโคจรเคลื่อนที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ อันเป็นตำแหน่งของ ราชาโชค ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี โดยแต่ละราศีก็อาจจะเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวก ..

  Read more
 10. ดวง 16 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66  มาเช็คดวงชะตาของคุณในรอบปักษ์นี้กันค่ะ

  การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดาวพุธที่เคลื่อนผ่านมาอยู่ทางด้านขวาของดาวศุกร์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ และดาวพุธที่สุด

  Read more